Avís legal

En compliment amb el deure d’informació recollit a l’article 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico a continuació es declara www.simbolic.cat com un lloc web gestionat per Associació Cultural l’Esquellot (en endavant, “el prestador”) amb domicili a Av del Rei en Jaume, 114, Vil·la Paquita, 08440  Cardedeu i CIF G-64846231.

RESPONSABILITAT

Tota persona que accedeix a aquest lloc assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observància i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que sigui d’aplicació.
El prestador s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web i per la falta de disponibilitat (caigudes) del lloc, el qual afectarà a més, parades periòdiques per manteniments tècnics. A més, el prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pugui aparèixer al lloc web, sense que existeixi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació en el lloc web del prestador.

ÚS DE COOKIES

El lloc del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius de text que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina). Es tracta d’una tècnica utilitzada de manera habitual a Internet per a portar a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades en el lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més evficaç la seva transmissió ulterior i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas s’utilitzaran les cookies per a recollir informació de caràcter personal.
Des del lloc web  el client és possible que se’l redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Donat que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts per tercers en els seus lloc web, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador es compromet a la retirada immediata de qualsevol contingut que puguin contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció d’aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

El prestador compleix amb la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal i garantitza el compliment íntegre de les obligacions disposades a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD i altra normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari.

POLÍTICA ANTI-SPAM

El prestador es declara completament en contra de l’enviament de comunicacions comercials no sol·licitades i a qualsevol tipus de conducta o manifestació coneguda com a ‘spam’, així mateix, es declara compromès amb la lluita contra aquest tipus de pràctiques abusives.
Per tant, el prestador garantitza a l’usuari que sota cap concepte les dades personals recollides en el lloc web seran cedits, compartits, transferits ni venuts a cap tercer.
Per les mateixes raons, el procés de registre no ha de ser utilitzat per a inscriure direccions de correu de persones alienes sense el consentiment exprés de les persones afectades.
www.pelldegaritu.cat implementa com a contramesura a aquestes pràctiques una llista de correu de tipus tipo double opt-in que necessita la confirmació explícita per part del titular del compte de correu electrònic indicada com a direcció de subscripció, abans de rebre comunicacions per correu electrònic.
En el cas de que un usuari rebi comunicacions d’aquest lloc web sense haver-se registrat, o sense haver donat el seu consentiment exprés a aquest registre, pot cancel·lar la subscripció des dels enllaços que es proporcionen a la pròpia comunicació.
A més, l’usuari pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del formulari de contacte que es manté en aquest lloc web, tant per a comunicar el que ha passat, com per a sol·licitar l’eliminació immediata de les seves dades del nostre sistema.

ALLOTJAMENT DE DADES

Per raons tècniques i de qualitat de servei, la web www.simbolic.cat es troba allotjada als servidors de l’empresa Apen. Per raons similars, la prestació del servei de subscripció de correu elctrònic i enviament de newsletter s’efectua des de les intal·lacions de l’empresa MailChimp (política de privacidad).
Tant Apen com Mailchimp es troben adherides als principis de  “Port Segur”, d’acord amb la Decisión 2000/520/CE de la Comissió de 26 de juliol de 2000, per la qual cosa les converteix en  entitats amb un nivell adequat de protecció a efectes de la LOPD.

GOOGLE ANALYTICS

Google Analytics és un servei d’anàlisi de dades estadístiques prestat per l’empresa Google (política de privacitat). La web www.pelldegaritu.cat utilitza aquest servei per a realitzar un seguiment de les estadístiques d’ús del mateix.
Google Analytics utilitza cookies per a ajudar al lloc web a analitzar dades estadístiques sobre l’ús del mateix (número de visites totals, pàgines més vistes, etc.) La informació que genera la cookies (incloent la seva direcció IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors dels Estats Units.
Google utilitzarà aquesta informació per compte nostre amb el propòsit de generar informació estadística sobre l’ús de www.pelldegaritu.cat, Google no associarà la seva direcció IP amb cap altre dada que disposi Google. Google podrà transmetre aquesta informació a tercer quan així ho requereixi la legislació, o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google.
Vostè pot rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l’ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada al seu navegador, de tota manera, en fer-ho, limitarà la plena funcionalitat de www.pelldegaritu.cat. En utilitzar aquest lloc web, dóna el seu consentiment al tractament d’informació per Google en la forma i per a les finalitats indicades anteriormente.

GOOGLE ADSENSE

Google, com a proveïdor associat a www.pelldegaritu.cat, utilitza cookies per a publicar anuncis en aquest lloc web. L’usuari pot inhabilitar l’ús d’aquestes cookies seguint les instruccions que s’indiquen en la secció de publicitat de la política de privacitat de Google.
Google utilitza empreses publicitàries associades per apublicar anuncis quan visita el nostre lloc web. És possible que aquestes empreses utilitzin la informació que obtenen de les seves visites a aquest i altres llocs web (sense incloure el seu nom, direcció, direcció de correu electrònic o número de telèfon) per a oferir-li anuncis sobre productes i serveis que li resultin d’interès. Si desitja obtenir més informació sobre aquesta pràctica i conèixer les seves opcions per a impedir que aquestes empreses utilitzin aquesta informació, si us plau, consulti l’enllaç anterior.

CONSENTIMENT AL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS DE L’USUARI

En el marc de les seves activitats, www.pelldegaritu.cat disposa de la possibilitat de registre d’usuaris per a l’enviament de comunicacions per correu electrònic, efectuar comentaris al blog i enviar missatges a través del formulari de contacte.
L’usuari, mitjançant els actes de subscripció al blog, la realització de comentaris o el formulari de contacte estarà donant el seu consentiment exprés al tractament de les dades personals proporcionades segons el que es disposa a l’article 6 de la LOPD. L’usuari podrà exercir els seus drets en els termes disposats per l’article 5 de la LOPD.
Aquests mateixos actes impliquen, així mateix, el consentiment exprés de l’usuari a la transferència internacional de dades que es produeix enb termes de la LOPD degut a la ubicació física de les instal·lacions dels proveïdors esmentats anteriorment.
Les dades de caràcter personal sol·licitats en aquestes activitats quedaran incorporats en un fitxer amb la finalitat de la comunicació de novetats relatives al lloc web www.pelldegaritu.cat, essent aquest el responsable del fitxer del prestador. Els camps marcats amb asterisc són de complimentació obligatòria, essent impossible realitzar la finalitat expressada si no s’aporten aquestes dades. Queda igualment informat de la possibilitat d’exercitar els drets que s’indiquen en l’apartat relatiu als Drets de l’Usuari.

DRETS DE L’USUARI

De conformitat amb allò establert en l’article 5 de la LOPD, s’informa a l’usuari que la finalitat exclusiva de la base de dades de registre és l’enviament d’informació sobre novetats relacionades amb el lloc web www.pelldegaritu.cat. Únicament els titulars tindràn accés a les seves dades i, sota cap concepte, aquestes dades seran cedides, compartides, transferides ni venudes a cap tercer.
D’acord amb allò disposat a la LOPD, l’usuari en qualsevol moment podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant el prestador.
Per a facilitar l’exercici d’aquests drets es facilita en totes les comunicacions un enllaç de sol·licitud de baixa que redundarà en l’eliminació immediata de les dades personals de l’usuari de la nostra base de dades.

ENLLAÇOS D’AFILIACIÓ

www.pelldegaritu.cat utilitza ocasionalment enllaços d’afiliació de productes i serveis de marques que hagin establer un programa d’afiliats. Aquests enllaços s’utilitzen exclusivament després d’haver utilitzat aquest productes i serveis, o bé, haver realitzat proves que permetin valorar que compleixen amb un nivell de qualitat adequat.
El prestador es compromet a no incloure enllaços d’afiliats arbitraris a productes que no compleixin amb les condicions abans descrites, entenent a més que aquest tipus de pràctiques resultarien molt contraproduents per a la reputació del propi lloc web que els promociona.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I ÚS DELS CONTINGUTS

El lloc web www.pelldegaritu.cat,  incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compliació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són de propietat del prestador o en el seu cas disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors.
www.pelldegaritu.cat atorga a l’usurai una llicència Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 els termes exactes de la qual es poden consultar en aquest enllaç.
Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de la propietat intel·lectual o industrial de l’autor.
Els dissenys, logotips, tex i/o gràfics aliens al prestador i que puguin aparèixer en aquest lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, essent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que es pugui suscitar respecte els mateixos. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.
Per a realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del formulari de contacte que es manté en el lloc web.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquest lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la que es sotmeten expressament les parts.

Més informació i contacte:

Organitza:

Amb el suport de:

© elgaritu 2024 • Disseny: @simboliccomunicacio

Avís legal

En compliment amb el deure d’informació recollit a l’article 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico a continuació es declara www.simbolic.cat com un lloc web gestionat per Associació Cultural l’Esquellot (en endavant, “el prestador”) amb domicili a Av del Rei en Jaume, 114, Vil·la Paquita, 08440  Cardedeu i CIF G-64846231.

RESPONSABILITAT

Tota persona que accedeix a aquest lloc assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observància i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que sigui d’aplicació.
El prestador s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web i per la falta de disponibilitat (caigudes) del lloc, el qual afectarà a més, parades periòdiques per manteniments tècnics. A més, el prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pugui aparèixer al lloc web, sense que existeixi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació en el lloc web del prestador.

ÚS DE COOKIES

El lloc del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius de text que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina). Es tracta d’una tècnica utilitzada de manera habitual a Internet per a portar a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades en el lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més evficaç la seva transmissió ulterior i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas s’utilitzaran les cookies per a recollir informació de caràcter personal.
Des del lloc web  el client és possible que se’l redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Donat que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts per tercers en els seus lloc web, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador es compromet a la retirada immediata de qualsevol contingut que puguin contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció d’aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

El prestador compleix amb la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal i garantitza el compliment íntegre de les obligacions disposades a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD i altra normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari.

POLÍTICA ANTI-SPAM

El prestador es declara completament en contra de l’enviament de comunicacions comercials no sol·licitades i a qualsevol tipus de conducta o manifestació coneguda com a ‘spam’, així mateix, es declara compromès amb la lluita contra aquest tipus de pràctiques abusives.
Per tant, el prestador garantitza a l’usuari que sota cap concepte les dades personals recollides en el lloc web seran cedits, compartits, transferits ni venuts a cap tercer.
Per les mateixes raons, el procés de registre no ha de ser utilitzat per a inscriure direccions de correu de persones alienes sense el consentiment exprés de les persones afectades.
www.pelldegaritu.cat implementa com a contramesura a aquestes pràctiques una llista de correu de tipus tipo double opt-in que necessita la confirmació explícita per part del titular del compte de correu electrònic indicada com a direcció de subscripció, abans de rebre comunicacions per correu electrònic.
En el cas de que un usuari rebi comunicacions d’aquest lloc web sense haver-se registrat, o sense haver donat el seu consentiment exprés a aquest registre, pot cancel·lar la subscripció des dels enllaços que es proporcionen a la pròpia comunicació.
A més, l’usuari pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del formulari de contacte que es manté en aquest lloc web, tant per a comunicar el que ha passat, com per a sol·licitar l’eliminació immediata de les seves dades del nostre sistema.

ALLOTJAMENT DE DADES

Per raons tècniques i de qualitat de servei, la web www.simbolic.cat es troba allotjada als servidors de l’empresa Apen. Per raons similars, la prestació del servei de subscripció de correu elctrònic i enviament de newsletter s’efectua des de les intal·lacions de l’empresa MailChimp (política de privacidad).
Tant Apen com Mailchimp es troben adherides als principis de  “Port Segur”, d’acord amb la Decisión 2000/520/CE de la Comissió de 26 de juliol de 2000, per la qual cosa les converteix en  entitats amb un nivell adequat de protecció a efectes de la LOPD.

GOOGLE ANALYTICS

Google Analytics és un servei d’anàlisi de dades estadístiques prestat per l’empresa Google (política de privacitat). La web www.pelldegaritu.cat utilitza aquest servei per a realitzar un seguiment de les estadístiques d’ús del mateix.
Google Analytics utilitza cookies per a ajudar al lloc web a analitzar dades estadístiques sobre l’ús del mateix (número de visites totals, pàgines més vistes, etc.) La informació que genera la cookies (incloent la seva direcció IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors dels Estats Units.
Google utilitzarà aquesta informació per compte nostre amb el propòsit de generar informació estadística sobre l’ús de www.pelldegaritu.cat, Google no associarà la seva direcció IP amb cap altre dada que disposi Google. Google podrà transmetre aquesta informació a tercer quan així ho requereixi la legislació, o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google.
Vostè pot rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l’ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada al seu navegador, de tota manera, en fer-ho, limitarà la plena funcionalitat de www.pelldegaritu.cat. En utilitzar aquest lloc web, dóna el seu consentiment al tractament d’informació per Google en la forma i per a les finalitats indicades anteriormente.

GOOGLE ADSENSE

Google, com a proveïdor associat a www.pelldegaritu.cat, utilitza cookies per a publicar anuncis en aquest lloc web. L’usuari pot inhabilitar l’ús d’aquestes cookies seguint les instruccions que s’indiquen en la secció de publicitat de la política de privacitat de Google.
Google utilitza empreses publicitàries associades per apublicar anuncis quan visita el nostre lloc web. És possible que aquestes empreses utilitzin la informació que obtenen de les seves visites a aquest i altres llocs web (sense incloure el seu nom, direcció, direcció de correu electrònic o número de telèfon) per a oferir-li anuncis sobre productes i serveis que li resultin d’interès. Si desitja obtenir més informació sobre aquesta pràctica i conèixer les seves opcions per a impedir que aquestes empreses utilitzin aquesta informació, si us plau, consulti l’enllaç anterior.

CONSENTIMENT AL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS DE L’USUARI

En el marc de les seves activitats, www.pelldegaritu.cat disposa de la possibilitat de registre d’usuaris per a l’enviament de comunicacions per correu electrònic, efectuar comentaris al blog i enviar missatges a través del formulari de contacte.
L’usuari, mitjançant els actes de subscripció al blog, la realització de comentaris o el formulari de contacte estarà donant el seu consentiment exprés al tractament de les dades personals proporcionades segons el que es disposa a l’article 6 de la LOPD. L’usuari podrà exercir els seus drets en els termes disposats per l’article 5 de la LOPD.
Aquests mateixos actes impliquen, així mateix, el consentiment exprés de l’usuari a la transferència internacional de dades que es produeix enb termes de la LOPD degut a la ubicació física de les instal·lacions dels proveïdors esmentats anteriorment.
Les dades de caràcter personal sol·licitats en aquestes activitats quedaran incorporats en un fitxer amb la finalitat de la comunicació de novetats relatives al lloc web www.pelldegaritu.cat, essent aquest el responsable del fitxer del prestador. Els camps marcats amb asterisc són de complimentació obligatòria, essent impossible realitzar la finalitat expressada si no s’aporten aquestes dades. Queda igualment informat de la possibilitat d’exercitar els drets que s’indiquen en l’apartat relatiu als Drets de l’Usuari.

DRETS DE L’USUARI

De conformitat amb allò establert en l’article 5 de la LOPD, s’informa a l’usuari que la finalitat exclusiva de la base de dades de registre és l’enviament d’informació sobre novetats relacionades amb el lloc web www.pelldegaritu.cat. Únicament els titulars tindràn accés a les seves dades i, sota cap concepte, aquestes dades seran cedides, compartides, transferides ni venudes a cap tercer.
D’acord amb allò disposat a la LOPD, l’usuari en qualsevol moment podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant el prestador.
Per a facilitar l’exercici d’aquests drets es facilita en totes les comunicacions un enllaç de sol·licitud de baixa que redundarà en l’eliminació immediata de les dades personals de l’usuari de la nostra base de dades.

ENLLAÇOS D’AFILIACIÓ

www.pelldegaritu.cat utilitza ocasionalment enllaços d’afiliació de productes i serveis de marques que hagin establer un programa d’afiliats. Aquests enllaços s’utilitzen exclusivament després d’haver utilitzat aquest productes i serveis, o bé, haver realitzat proves que permetin valorar que compleixen amb un nivell de qualitat adequat.
El prestador es compromet a no incloure enllaços d’afiliats arbitraris a productes que no compleixin amb les condicions abans descrites, entenent a més que aquest tipus de pràctiques resultarien molt contraproduents per a la reputació del propi lloc web que els promociona.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I ÚS DELS CONTINGUTS

El lloc web www.pelldegaritu.cat,  incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compliació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són de propietat del prestador o en el seu cas disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors.
www.pelldegaritu.cat atorga a l’usurai una llicència Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 els termes exactes de la qual es poden consultar en aquest enllaç.
Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de la propietat intel·lectual o industrial de l’autor.
Els dissenys, logotips, tex i/o gràfics aliens al prestador i que puguin aparèixer en aquest lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, essent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que es pugui suscitar respecte els mateixos. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.
Per a realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del formulari de contacte que es manté en el lloc web.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquest lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la que es sotmeten expressament les parts.

Informació i contacte:

Organitza:

Amb el suport de:

© elgaritu 2024 • Disseny: @simboliccomunicacio

Avís legal

En compliment amb el deure d’informació recollit a l’article 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico a continuació es declara www.simbolic.cat com un lloc web gestionat per Associació Cultural l’Esquellot (en endavant, “el prestador”) amb domicili a Av del Rei en Jaume, 114, Vil·la Paquita, 08440  Cardedeu i CIF G-64846231.

RESPONSABILITAT

Tota persona que accedeix a aquest lloc assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observància i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que sigui d’aplicació.
El prestador s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web i per la falta de disponibilitat (caigudes) del lloc, el qual afectarà a més, parades periòdiques per manteniments tècnics. A més, el prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pugui aparèixer al lloc web, sense que existeixi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació en el lloc web del prestador.

ÚS DE COOKIES

El lloc del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius de text que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina). Es tracta d’una tècnica utilitzada de manera habitual a Internet per a portar a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades en el lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més evficaç la seva transmissió ulterior i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas s’utilitzaran les cookies per a recollir informació de caràcter personal.
Des del lloc web  el client és possible que se’l redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Donat que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts per tercers en els seus lloc web, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador es compromet a la retirada immediata de qualsevol contingut que puguin contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció d’aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

El prestador compleix amb la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal i garantitza el compliment íntegre de les obligacions disposades a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD i altra normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari.

POLÍTICA ANTI-SPAM

El prestador es declara completament en contra de l’enviament de comunicacions comercials no sol·licitades i a qualsevol tipus de conducta o manifestació coneguda com a ‘spam’, així mateix, es declara compromès amb la lluita contra aquest tipus de pràctiques abusives.
Per tant, el prestador garantitza a l’usuari que sota cap concepte les dades personals recollides en el lloc web seran cedits, compartits, transferits ni venuts a cap tercer.
Per les mateixes raons, el procés de registre no ha de ser utilitzat per a inscriure direccions de correu de persones alienes sense el consentiment exprés de les persones afectades.
www.pelldegaritu.cat implementa com a contramesura a aquestes pràctiques una llista de correu de tipus tipo double opt-in que necessita la confirmació explícita per part del titular del compte de correu electrònic indicada com a direcció de subscripció, abans de rebre comunicacions per correu electrònic.
En el cas de que un usuari rebi comunicacions d’aquest lloc web sense haver-se registrat, o sense haver donat el seu consentiment exprés a aquest registre, pot cancel·lar la subscripció des dels enllaços que es proporcionen a la pròpia comunicació.
A més, l’usuari pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del formulari de contacte que es manté en aquest lloc web, tant per a comunicar el que ha passat, com per a sol·licitar l’eliminació immediata de les seves dades del nostre sistema.

ALLOTJAMENT DE DADES

Per raons tècniques i de qualitat de servei, la web www.simbolic.cat es troba allotjada als servidors de l’empresa Apen. Per raons similars, la prestació del servei de subscripció de correu elctrònic i enviament de newsletter s’efectua des de les intal·lacions de l’empresa MailChimp (política de privacidad).
Tant Apen com Mailchimp es troben adherides als principis de  “Port Segur”, d’acord amb la Decisión 2000/520/CE de la Comissió de 26 de juliol de 2000, per la qual cosa les converteix en  entitats amb un nivell adequat de protecció a efectes de la LOPD.

GOOGLE ANALYTICS

Google Analytics és un servei d’anàlisi de dades estadístiques prestat per l’empresa Google (política de privacitat). La web www.pelldegaritu.cat utilitza aquest servei per a realitzar un seguiment de les estadístiques d’ús del mateix.
Google Analytics utilitza cookies per a ajudar al lloc web a analitzar dades estadístiques sobre l’ús del mateix (número de visites totals, pàgines més vistes, etc.) La informació que genera la cookies (incloent la seva direcció IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors dels Estats Units.
Google utilitzarà aquesta informació per compte nostre amb el propòsit de generar informació estadística sobre l’ús de www.pelldegaritu.cat, Google no associarà la seva direcció IP amb cap altre dada que disposi Google. Google podrà transmetre aquesta informació a tercer quan així ho requereixi la legislació, o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google.
Vostè pot rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l’ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada al seu navegador, de tota manera, en fer-ho, limitarà la plena funcionalitat de www.pelldegaritu.cat. En utilitzar aquest lloc web, dóna el seu consentiment al tractament d’informació per Google en la forma i per a les finalitats indicades anteriormente.

GOOGLE ADSENSE

Google, com a proveïdor associat a www.pelldegaritu.cat, utilitza cookies per a publicar anuncis en aquest lloc web. L’usuari pot inhabilitar l’ús d’aquestes cookies seguint les instruccions que s’indiquen en la secció de publicitat de la política de privacitat de Google.
Google utilitza empreses publicitàries associades per apublicar anuncis quan visita el nostre lloc web. És possible que aquestes empreses utilitzin la informació que obtenen de les seves visites a aquest i altres llocs web (sense incloure el seu nom, direcció, direcció de correu electrònic o número de telèfon) per a oferir-li anuncis sobre productes i serveis que li resultin d’interès. Si desitja obtenir més informació sobre aquesta pràctica i conèixer les seves opcions per a impedir que aquestes empreses utilitzin aquesta informació, si us plau, consulti l’enllaç anterior.

CONSENTIMENT AL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS DE L’USUARI

En el marc de les seves activitats, www.pelldegaritu.cat disposa de la possibilitat de registre d’usuaris per a l’enviament de comunicacions per correu electrònic, efectuar comentaris al blog i enviar missatges a través del formulari de contacte.
L’usuari, mitjançant els actes de subscripció al blog, la realització de comentaris o el formulari de contacte estarà donant el seu consentiment exprés al tractament de les dades personals proporcionades segons el que es disposa a l’article 6 de la LOPD. L’usuari podrà exercir els seus drets en els termes disposats per l’article 5 de la LOPD.
Aquests mateixos actes impliquen, així mateix, el consentiment exprés de l’usuari a la transferència internacional de dades que es produeix enb termes de la LOPD degut a la ubicació física de les instal·lacions dels proveïdors esmentats anteriorment.
Les dades de caràcter personal sol·licitats en aquestes activitats quedaran incorporats en un fitxer amb la finalitat de la comunicació de novetats relatives al lloc web www.pelldegaritu.cat, essent aquest el responsable del fitxer del prestador. Els camps marcats amb asterisc són de complimentació obligatòria, essent impossible realitzar la finalitat expressada si no s’aporten aquestes dades. Queda igualment informat de la possibilitat d’exercitar els drets que s’indiquen en l’apartat relatiu als Drets de l’Usuari.

DRETS DE L’USUARI

De conformitat amb allò establert en l’article 5 de la LOPD, s’informa a l’usuari que la finalitat exclusiva de la base de dades de registre és l’enviament d’informació sobre novetats relacionades amb el lloc web www.pelldegaritu.cat. Únicament els titulars tindràn accés a les seves dades i, sota cap concepte, aquestes dades seran cedides, compartides, transferides ni venudes a cap tercer.
D’acord amb allò disposat a la LOPD, l’usuari en qualsevol moment podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant el prestador.
Per a facilitar l’exercici d’aquests drets es facilita en totes les comunicacions un enllaç de sol·licitud de baixa que redundarà en l’eliminació immediata de les dades personals de l’usuari de la nostra base de dades.

ENLLAÇOS D’AFILIACIÓ

www.pelldegaritu.cat utilitza ocasionalment enllaços d’afiliació de productes i serveis de marques que hagin establer un programa d’afiliats. Aquests enllaços s’utilitzen exclusivament després d’haver utilitzat aquest productes i serveis, o bé, haver realitzat proves que permetin valorar que compleixen amb un nivell de qualitat adequat.
El prestador es compromet a no incloure enllaços d’afiliats arbitraris a productes que no compleixin amb les condicions abans descrites, entenent a més que aquest tipus de pràctiques resultarien molt contraproduents per a la reputació del propi lloc web que els promociona.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I ÚS DELS CONTINGUTS

El lloc web www.pelldegaritu.cat,  incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compliació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són de propietat del prestador o en el seu cas disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors.
www.pelldegaritu.cat atorga a l’usurai una llicència Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 els termes exactes de la qual es poden consultar en aquest enllaç.
Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de la propietat intel·lectual o industrial de l’autor.
Els dissenys, logotips, tex i/o gràfics aliens al prestador i que puguin aparèixer en aquest lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, essent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que es pugui suscitar respecte els mateixos. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.
Per a realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del formulari de contacte que es manté en el lloc web.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquest lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la que es sotmeten expressament les parts.

Més informació i contacte:

Organitza:

Amb el suport de:

© elgaritu 2024 • Disseny: @simboliccomunicacio